Logotype for Åstorps kommun
 
Åstorps kommun

Välkommen till vår Webb-Bokning Presentera

Välkommen till Åstorps kommuns bokningssystem. Här kan du se lediga tider och sända bokningsförfrågningar.

Select one or several objects

 objects selected

Select presentation
 
 
      -  
  

Select sorting    
 -  Max 30 days may be sought

 
     


Har du frågor eller synpunkter på vårt bokningssystem? Kontakta Helena Sjölander, helena sjolander@astorp.se, eller direkt på tel 0734-254082


FRI Webb-Bokning
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Collecting information
Please wait